Sut allwn ni helpu

Yn aml y mae sgwrs yn gam cyntaf at ateb.  Yr ydym yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol, heb feirniadaeth gan wirfoddolwyr a hyfforddwyd gyda phrofiad mewn amaethyddiaeth.

Yn aml y mae sgwrs yn gam cyntaf at ateb.  Yr ydym yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol, heb feirniadaeth gan wirfoddolwyr a hyfforddwyd gyda phrofiad mewn amaethyddiaeth.

Yn fyr
  • Y mae gennym linell gymorth gyfrinachol am ddim ar gael o 7yb tan 10yrh 7 diwrnod yr wythnos: 0800 121 47 22.
  • Yr ydym yn cefnogi ffermwyr a’u teuluoedd wyneb yn wyneb yn y fferm neu mewn awyrgylch a gytunwyd ble y maent yn teimlo’n gysurus yn sgwrsio.
  • Gallwn weithredu fel eiriolwr, yn eich helpu i gyfathrebu gyda rhai sy’n ymwneud â’ch problemau ac hyd yn oed mynd gyda chi i gyfarfodydd os bydd hynny’n help.  Gallai hyn gynnwys darparwyr, cwsmeriaid, banciau, cwmniau ariannu neu gynghorwyr.

Yr ydym yn cefnogi ffermwyr a’u teuluoedd wyneb yn wyneb yn y fferm neu mewn awyrgylch a gytunwyd ble y maent yn teimlo’n gysurus yn sgwrsio.Gallwn weithredu fel eiriolwr, yn eich helpu i gyfathrebu gyda rhai sy’n ymwneud â’ch problemau ac hyd yn oed mynd gyda chi i gyfarfodydd os bydd hynny’n help.  Gallai hyn gynnwys darparwyr, cwsmeriaid, banciau, cwmniau ariannu neu gynghorwyr.

Yr ydym yn darparu clust sy’n gwarando ac yn llawn empathi, mewn awyrgylch ddiogel gyfrinachol.  Y mae gan ein gwirfoddolwyr mewn rhyw ffordd neu’i gilydd gysylltiad ag amaethyddiaeth ac felly yn gallu cydymdeimlo gyda’r anawsterau dyddiol sy’n wynebu ffermwr.  Nid ydym yma i feirniadu; yr ydym yma i gefnogi a’ch arwain a’ch helpu i ddod o hyd i atebion i’ch problemau.

Nid ydym yn esgus bod gennym yr ateb i bopeth ond yn aml y mae sgwrs yn gam cyntaf i ateb, gan agor llwybr at yr hyn sy’n mynd ymlaen.

Nid ydym yn esgus bod gennym yr ateb i bopeth ond yn aml y mae sgwrs yn gam cyntaf i ateb, gan agor llwybr at yr hyn sy’n mynd ymlaen.

Os oes angen mwy o help, y mae gennym restr o gyfeiriadau asiantaethau eraill ac elusennau yr ydym yn gweithio’n agos gyda nhw.  Gallwn gysylltu ar eich rhan ac aros gyda chi am ba hyd bynnag yr ydych am ein cymorth.

Gallem fod yn eich cynorthwyo chi a’ch teuluoedd am flynyddoedd ond mewn achosion eraill gall y broblem gael ei datrys wedi rhai galwadau ffôn neu un ymweliad.

%d bloggers like this: